Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Mandi Bhav


SOYABEAN सोयाबीन | Maharashtra SOYABEAN Daily Mandi Bhav मंडी भाव

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 AKOLA SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
2 AMARAWATI SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
3 ARVI SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
4 ASHTI-KARANJA SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
5 BEED SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
6 BHOKAR SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
7 CHIKHALI SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
8 DEULGAON RAJA SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
9 DHAMANGAON-RLY SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
10 GANGAKHED SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
11 GEVRAI SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
12 BALAPUR SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
26-Jun-2022
13 KANNAD SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
26-Jun-2022
14 AKOLA SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
15 AMARAWATI SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
16 AMBEJOGAI SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
17 ARVI SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
18 BEED SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
19 BHOKAR SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
20 CHIKHALI SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
21 DEVANI SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
22 DHAMANGAON-RLY SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
23 GANGAKHED SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
24 GANGAPUR SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
25 GEVRAI SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
26 HINGANGHAT SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
27 HINGOLI SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
28 HINGOLI-KANEGAON NAKA SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
29 JALNA SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
30 JAMKHED SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
31 KALAMB (Os) SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
32 KANNAD SOYABEAN - सोयाबीन Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022

© 2013-2022 MandiGuru All rights reserved.