Uttar Pradesh Daily Rate

Uttar Pradesh Mandi Bhav

BARLEY (JAU) (DARA) | Uttar Pradesh BARLEY (JAU) (DARA) Daily Mandi Bhav मंडी भाव

# Product Name Price / Unit Mandi Name Date
1 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
ACHNERA 19-Jan-2021
2 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
ALIGARH 19-Jan-2021
3 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
BALLIA 19-Jan-2021
4 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
BARHAJ 19-Jan-2021
5 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
CHOUBEPUR 19-Jan-2021
6 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
GAZIPUR 19-Jan-2021
7 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
KARVI 19-Jan-2021
8 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
MATHURA 19-Jan-2021
9 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
MUSKARA 19-Jan-2021
10 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
ROBERTSGANJ 19-Jan-2021
11 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
SAHARANPUR 19-Jan-2021
12 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
SHAMLI 19-Jan-2021
13 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
SHIKOHABAD 19-Jan-2021
14 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
ACHNERA 18-Jan-2021
15 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
AGRA 18-Jan-2021
16 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
ALIGARH 18-Jan-2021
17 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
BARHAJ 18-Jan-2021
18 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
CHOUBEPUR 18-Jan-2021
19 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
FATEHABAD 18-Jan-2021
20 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
FIROZABAD 18-Jan-2021
21 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
GAZIPUR 18-Jan-2021
22 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
GHAZIABAD 18-Jan-2021
23 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
KARVI 18-Jan-2021
24 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
MAHOBA 18-Jan-2021
25 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
MATHURA 18-Jan-2021
26 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
MUZZAFARNAGAR 18-Jan-2021
27 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
RURA 18-Jan-2021
28 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
SAHARANPUR 18-Jan-2021
29 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
SHAMLI 18-Jan-2021
30 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
SHIKOHABAD 18-Jan-2021

© 2013-2021 MandiGuru All rights reserved.