Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Mandi Bhav


JALGAON Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates

JALGAON Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates | Check JALGAON Mandi Bhav (मंडी भाव) of Maharashtra. Daily Market Rates Maharashtra. Check all details about any market of Maharashtra. Check Agriculture Market Price (mandi bhav) Online at MandiGuru

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 JALGAON आले Rs. 5780.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
2 JALGAON उडीद Rs. 4719.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
3 JALGAON काकडी Rs. 1103.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
4 JALGAON कांदा Rs. 2207.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
5 JALGAON कांदा पात Rs. 2610.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
6 JALGAON कारली Rs. 1095.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
7 JALGAON कोथिंबिर Rs. 1330.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
8 JALGAON कोबी Rs. 650.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
9 JALGAON गवार Rs. 2685.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
10 JALGAON गाजर Rs. 1783.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
11 JALGAON चवळी (शेंगा) Rs. 1310.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
12 JALGAON ज्वारी Rs. 2878.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
13 JALGAON टोमॅटो Rs. 1735.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
14 JALGAON डाळींब Rs. 8595.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
15 JALGAON धने Rs. 6193.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
16 JALGAON पपई Rs. 1553.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
17 JALGAON पालक Rs. 1305.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
18 JALGAON पेरु Rs. 855.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
19 JALGAON फ्लॉवर Rs. 528.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
20 JALGAON बटाटा Rs. 777.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
21 JALGAON भेडी Rs. 1995.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
22 JALGAON भोपळा Rs. 1290.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
23 JALGAON मका (कणीस) Rs. 962.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
24 JALGAON मिरची (हिरवी) Rs. 1335.00 / क्विंटल
30-Nov-2023
25 JALGAON मुळा Rs. 890.00 / क्विंटल
30-Nov-2023

© 2013-2023 MandiGuru All rights reserved.