Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Mandi Bhav

JALGAON Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates

JALGAON Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates | Check JALGAON Mandi Bhav (मंडी भाव) of Maharashtra. Daily Market Rates Maharashtra. Check all details about any market of Maharashtra. Check Agriculture Market Price (mandi bhav) Online at MandiGuru

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 JALGAON वांगी Rs. 612.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
2 JALGAON वाल पापडी Rs. 1313.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
3 JALGAON हरभरा Rs. 5797.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
4 JALGAON आंबा Rs. 8010.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
5 JALGAON आले Rs. 3545.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
6 JALGAON उडीद Rs. 5378.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
7 JALGAON काकडी Rs. 660.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
8 JALGAON कांदा Rs. 459.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
9 JALGAON कांदा पात Rs. 1700.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
10 JALGAON कारली Rs. 2655.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
11 JALGAON कैरी Rs. 650.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
12 JALGAON कोथिंबिर Rs. 1005.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
13 JALGAON कोबी Rs. 481.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
14 JALGAON गवार Rs. 7120.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
15 JALGAON गाजर Rs. 1530.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
16 JALGAON चवळी (शेंगा) Rs. 3520.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
17 JALGAON चिकु Rs. 1056.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
18 JALGAON ज्वारी Rs. 3388.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
19 JALGAON टोमॅटो Rs. 606.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
20 JALGAON ढेमसे Rs. 2250.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
21 JALGAON द्राक्ष Rs. 2791.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
22 JALGAON पपई Rs. 1770.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
23 JALGAON पालक Rs. 1298.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
24 JALGAON फ्लॉवर Rs. 1123.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
25 JALGAON बटाटा Rs. 860.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
26 JALGAON बीट Rs. 1358.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
27 JALGAON भेडी Rs. 3060.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
28 JALGAON भोपळा Rs. 1050.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
29 JALGAON मका (कणीस) Rs. 895.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
30 JALGAON मिरची (हिरवी) Rs. 2030.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
31 JALGAON मुळा Rs. 920.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
32 JALGAON मेथी भाजी Rs. 1080.00 / नग
0     0
20-Mar-2023

© 2013-2023 MandiGuru All rights reserved.