Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Mandi Bhav

LASALGAON-NIPHAD Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates

LASALGAON-NIPHAD Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates | Check LASALGAON-NIPHAD Mandi Bhav (मंडी भाव) of Maharashtra. Daily Market Rates Maharashtra. Check all details about any market of Maharashtra. Check Agriculture Market Price (mandi bhav) Online at MandiGuru

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 LASALGAON-NIPHAD कांदा Rs. 775.00 / क्विंटल
0     0
22-Mar-2023
2 LASALGAON-NIPHAD गहू Rs. 1991.00 / क्विंटल
0     0
22-Mar-2023
3 LASALGAON-NIPHAD मका Rs. 2154.00 / क्विंटल
0     0
22-Mar-2023
4 LASALGAON-NIPHAD सोयाबिन Rs. 4399.00 / क्विंटल
0     0
22-Mar-2023
5 LASALGAON-NIPHAD हरभरा Rs. 4012.00 / क्विंटल
0     0
22-Mar-2023
6 LASALGAON-NIPHAD उडीद Rs. 3170.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
7 LASALGAON-NIPHAD कांदा Rs. 721.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
8 LASALGAON-NIPHAD गहू Rs. 1808.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
9 LASALGAON-NIPHAD तूर Rs. 6120.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
10 LASALGAON-NIPHAD सोयाबिन Rs. 4492.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
11 LASALGAON-NIPHAD हरभरा Rs. 4065.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
12 LASALGAON-NIPHAD कांदा Rs. 732.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
13 LASALGAON-NIPHAD गहू Rs. 1971.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
14 LASALGAON-NIPHAD तूर Rs. 6243.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
15 LASALGAON-NIPHAD मका Rs. 1966.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
16 LASALGAON-NIPHAD सोयाबिन Rs. 4188.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023
17 LASALGAON-NIPHAD हरभरा Rs. 4054.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023

© 2013-2023 MandiGuru All rights reserved.