Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Mandi Bhav

LASALGAON-VINCHUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates

LASALGAON-VINCHUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates | Check LASALGAON-VINCHUR Mandi Bhav (मंडी भाव) of Maharashtra. Daily Market Rates Maharashtra. Check all details about any market of Maharashtra. Check Agriculture Market Price (mandi bhav) Online at MandiGuru

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 LASALGAON-VINCHUR कांदा Rs. 759.00 / क्विंटल
0     0
23-Mar-2023
2 LASALGAON-VINCHUR मका Rs. 1931.00 / क्विंटल
0     0
23-Mar-2023
3 LASALGAON-VINCHUR सोयाबिन Rs. 3700.00 / क्विंटल
0     0
23-Mar-2023
4 LASALGAON-VINCHUR कांदा Rs. 809.00 / क्विंटल
0     0
22-Mar-2023
5 LASALGAON-VINCHUR मका Rs. 1905.00 / क्विंटल
0     0
22-Mar-2023
6 LASALGAON-VINCHUR सोयाबिन Rs. 3663.00 / क्विंटल
0     0
22-Mar-2023
7 LASALGAON-VINCHUR कांदा Rs. 771.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
8 LASALGAON-VINCHUR सोयाबिन Rs. 3622.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
9 LASALGAON-VINCHUR कांदा Rs. 773.00 / क्विंटल
0     0
20-Mar-2023

© 2013-2023 MandiGuru All rights reserved.