Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Mandi Bhav


NASHIK Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates

NASHIK Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates | Check NASHIK Mandi Bhav (मंडी भाव) of Maharashtra. Daily Market Rates Maharashtra. Check all details about any market of Maharashtra. Check Agriculture Market Price (mandi bhav) Online at MandiGuru

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 NASHIK काकडी Rs. 2260.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
2 NASHIK कांदा Rs. 1217.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
3 NASHIK कारली Rs. 1023.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
4 NASHIK केळी Rs. 652.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
5 NASHIK कोबी Rs. 885.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
6 NASHIK गवार Rs. 5310.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
7 NASHIK चिकु Rs. 2160.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
8 NASHIK डाळींब Rs. 6600.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
9 NASHIK ढोवळी मिरची Rs. 4557.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
10 NASHIK दुधी भोपळा Rs. 1252.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
11 NASHIK दोडका (शिराळी) Rs. 2041.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
12 NASHIK पपई Rs. 1079.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
13 NASHIK फ्लॉवर Rs. 1032.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
14 NASHIK बटाटा Rs. 1093.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
15 NASHIK भेडी Rs. 2205.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
16 NASHIK मोसंबी Rs. 2288.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
17 NASHIK लसूण Rs. 10090.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
18 NASHIK लिंबू Rs. 4553.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
19 NASHIK वांगी Rs. 2275.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
20 NASHIK शहाळे Rs. 3680.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
21 NASHIK सफरचंद Rs. 10760.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
22 NASHIK सिताफळ Rs. 2905.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
23 NASHIK काकडी Rs. 2670.00 / क्विंटल
22-Sep-2023
24 NASHIK कांदा Rs. 1290.00 / क्विंटल
22-Sep-2023
25 NASHIK कारली Rs. 787.00 / क्विंटल
22-Sep-2023

© 2013-2023 MandiGuru All rights reserved.