Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Mandi Bhav


SOLAPUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates

SOLAPUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates | Check SOLAPUR Mandi Bhav (मंडी भाव) of Maharashtra. Daily Market Rates Maharashtra. Check all details about any market of Maharashtra. Check Agriculture Market Price (mandi bhav) Online at MandiGuru

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 SOLAPUR आंबा Rs. 7190.00 / नग
0     0
21-Mar-2023
2 SOLAPUR कलिंगड Rs. 1545.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
3 SOLAPUR काकडी Rs. 1274.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
4 SOLAPUR कांदा Rs. 713.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
5 SOLAPUR कांदा पात Rs. 362.00 / नग
0     0
21-Mar-2023
6 SOLAPUR कारली Rs. 1805.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
7 SOLAPUR कोथिंबिर Rs. 318.00 / नग
0     0
21-Mar-2023
8 SOLAPUR कोबी Rs. 1431.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
9 SOLAPUR खरबुज Rs. 1876.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
10 SOLAPUR गवार Rs. 4370.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
11 SOLAPUR गहू Rs. 2638.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
12 SOLAPUR गाजर Rs. 1020.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
13 SOLAPUR गुळ Rs. 2646.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
14 SOLAPUR घेवडा Rs. 1750.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
15 SOLAPUR चाकवत Rs. 361.00 / नग
0     0
21-Mar-2023
16 SOLAPUR चिकु Rs. 1313.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
17 SOLAPUR ज्वारी Rs. 3172.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
18 SOLAPUR टोमॅटो Rs. 483.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
19 SOLAPUR डाळींब Rs. 8525.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
20 SOLAPUR ढोवळी मिरची Rs. 1488.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
21 SOLAPUR तांदूळ Rs. 3888.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
22 SOLAPUR दोडका (शिराळी) Rs. 1783.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
23 SOLAPUR द्राक्ष Rs. 64.00 / नग
0     0
21-Mar-2023
24 SOLAPUR पालक Rs. 221.00 / नग
0     0
21-Mar-2023
25 SOLAPUR पेरु Rs. 1271.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
26 SOLAPUR फ्लॉवर Rs. 620.00 / नग
0     0
21-Mar-2023
27 SOLAPUR बटाटा Rs. 914.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
28 SOLAPUR भेडी Rs. 2940.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
29 SOLAPUR मिरची (हिरवी) Rs. 2913.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
30 SOLAPUR मेथी भाजी Rs. 383.00 / नग
0     0
21-Mar-2023
31 SOLAPUR लसूण Rs. 3850.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023
32 SOLAPUR लिंबू Rs. 5275.00 / क्विंटल
0     0
21-Mar-2023

© 2013-2023 MandiGuru All rights reserved.