Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Mandi Bhav


SOLAPUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates

SOLAPUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates | Check SOLAPUR Mandi Bhav (मंडी भाव) of Maharashtra. Daily Market Rates Maharashtra. Check all details about any market of Maharashtra. Check Agriculture Market Price (mandi bhav) Online at MandiGuru

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 SOLAPUR APPLE - सेब Rs. 4797.00 / NAG
23-Feb-2024
2 SOLAPUR BITTER GOURD - करेला Rs. 2168.00 / QUINTAL
23-Feb-2024
3 SOLAPUR BOR Rs. 1528.00 / QUINTAL
23-Feb-2024
4 SOLAPUR BRINJAL - बैंगन Rs. 2448.00 / QUINTAL
23-Feb-2024
5 SOLAPUR CABBAGE - गोभी Rs. 1108.00 / QUINTAL
23-Feb-2024
6 SOLAPUR CAPSICUM - शिमला मिर्च Rs. 2285.00 / QUINTAL
23-Feb-2024
7 SOLAPUR CARRET Rs. 780.00 / QUINTAL
23-Feb-2024
8 SOLAPUR CHIKOO - चीकू Rs. 1233.00 / QUINTAL
23-Feb-2024
9 SOLAPUR CHILLIES(RED) - मिर्च (लाल) Rs. 9538.00 / QUINTAL
23-Feb-2024
10 SOLAPUR CLUSTER BEAN Rs. 5440.00 / QUINTAL
23-Feb-2024
11 SOLAPUR CORIANDAR - धनिया Rs. 449.00 / NAG
23-Feb-2024
12 SOLAPUR CUCUMBER - खीरा Rs. 1550.00 / QUINTAL
23-Feb-2024
13 SOLAPUR FLOWER - फूल Rs. 1104.00 / NAG
23-Feb-2024
14 SOLAPUR GARLIC - लहसुन Rs. 12400.00 / QUINTAL
23-Feb-2024
15 SOLAPUR GHEVDA Rs. 2373.00 / QUINTAL
23-Feb-2024
16 SOLAPUR GOOSEFOOT Rs. 395.00 / NAG
23-Feb-2024
17 SOLAPUR GRAM - चना Rs. 5200.00 / QUINTAL
23-Feb-2024
18 SOLAPUR GRAPES - अंगूर Rs. 1001.00 / NAG
23-Feb-2024
19 SOLAPUR GREEN CHILI - हरी मिर्च Rs. 2888.00 / QUINTAL
23-Feb-2024
20 SOLAPUR GUAVA - अमरूद Rs. 1065.00 / QUINTAL
23-Feb-2024
21 SOLAPUR KANDA PAT - कंडा पट Rs. 566.00 / NAG
23-Feb-2024
22 SOLAPUR KHARBUJ / Melon Rs. 2935.00 / QUINTAL
23-Feb-2024
23 SOLAPUR LADIES FINGER - भिन्डी Rs. 3160.00 / QUINTAL
23-Feb-2024
24 SOLAPUR LEMON - नींबू Rs. 5510.00 / QUINTAL
23-Feb-2024
25 SOLAPUR MANGO - आम Rs. 1614.00 / NAG
23-Feb-2024

© 2013-2024 MandiGuru All rights reserved.