Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Mandi Bhav

SOLAPUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates

SOLAPUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates | Check SOLAPUR Mandi Bhav (मंडी भाव) of Maharashtra. Daily Market Rates Maharashtra. Check all details about any market of Maharashtra. Check Agriculture Market Price (mandi bhav) Online at MandiGuru

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 SOLAPUR अंबाडी भाजी Rs. 345.00 / नग
23-Sep-2023
2 SOLAPUR उडीद Rs. 7345.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
3 SOLAPUR कलिंगड Rs. 1068.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
4 SOLAPUR काकडी Rs. 1980.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
5 SOLAPUR कांदा Rs. 1956.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
6 SOLAPUR कांदा पात Rs. 690.00 / नग
23-Sep-2023
7 SOLAPUR कारली Rs. 929.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
8 SOLAPUR कोथिंबिर Rs. 869.00 / नग
23-Sep-2023
9 SOLAPUR कोबी Rs. 574.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
10 SOLAPUR गवार Rs. 2735.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
11 SOLAPUR गहू Rs. 2616.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
12 SOLAPUR गाजर Rs. 2279.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
13 SOLAPUR घेवडा Rs. 3278.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
14 SOLAPUR चाकवत Rs. 545.00 / नग
23-Sep-2023
15 SOLAPUR चिकु Rs. 1675.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
16 SOLAPUR ज्वारी Rs. 4398.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
17 SOLAPUR टोमॅटो Rs. 3763.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
18 SOLAPUR डाळींब Rs. 14050.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
19 SOLAPUR ढोवळी मिरची Rs. 658.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
20 SOLAPUR तांदूळ Rs. 4146.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
21 SOLAPUR दोडका (शिराळी) Rs. 1353.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
22 SOLAPUR पपई Rs. 747.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
23 SOLAPUR पालक Rs. 396.00 / नग
23-Sep-2023
24 SOLAPUR पेरु Rs. 2543.00 / क्विंटल
23-Sep-2023
25 SOLAPUR फ्लॉवर Rs. 754.00 / नग
23-Sep-2023

© 2013-2023 MandiGuru All rights reserved.