Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Mandi Bhav


Maharashtra Daily Mandi Bhav | Maharashtra Market Rates

Maharashtra Daily Mandi Bhav | Maharashtra Market Rates | Check Mandi Bhav Maharashtra (मंडी भाव महाराष्ट्र). Get Daily Market Rates Maharashtra (महाराष्ट्र बाजार भाव).

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 PUNE-PIMPRI फ्लॉवर Rs. 1320.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
2 PUNE-PIMPRI बीट Rs. 1305.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
3 PUNE-PIMPRI भेडी Rs. 3540.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
4 PUNE-PIMPRI मिरची (हिरवी) Rs. 5280.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
5 PUNE-PIMPRI मुळा Rs. 7.00 / नग
0     0
19-Mar-2023
6 PUNE-PIMPRI वांगी Rs. 1330.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
7 PUNE-PIMPRI शेपू Rs. 6.00 / नग
0     0
19-Mar-2023
8 RAHATA आले Rs. 4340.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
9 RAHATA काकडी Rs. 1320.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
10 RAHATA कांदा Rs. 642.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
11 RAHATA कारली Rs. 3560.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
12 RAHATA कोथिंबिर Rs. 4.00 / नग
0     0
19-Mar-2023
13 RAHATA कोबी Rs. 481.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
14 RAHATA गवार Rs. 8530.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
15 RAHATA गाजर Rs. 1403.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
16 RAHATA घेवडा Rs. 4525.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
17 RAHATA घोसाळी (भाजी) Rs. 3440.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
18 RAHATA टोमॅटो Rs. 1305.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
19 RAHATA ढोवळी मिरची Rs. 1575.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
20 RAHATA तोंडली Rs. 2670.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
21 RAHATA दुधी भोपळा Rs. 1075.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
22 RAHATA दोडका (शिराळी) Rs. 3273.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
23 RAHATA पालक Rs. 5.00 / नग
0     0
19-Mar-2023
24 RAHATA फ्लॉवर Rs. 1615.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
25 RAHATA बटाटा Rs. 923.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
26 RAHATA बीट Rs. 1295.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
27 RAHATA भेडी Rs. 4281.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
28 RAHATA मिरची (हिरवी) Rs. 3585.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
29 RAHATA मुळा Rs. 14.00 / नग
0     0
19-Mar-2023
30 RAHATA मेथी भाजी Rs. 6.00 / नग
0     0
19-Mar-2023
31 RAHATA लसूण Rs. 3597.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023
32 RAHATA लिंबू Rs. 8635.00 / क्विंटल
0     0
19-Mar-2023

© 2013-2023 MandiGuru All rights reserved.