Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Daily Rate


Maharashtra Daily Mandi Bhav (मंडी भाव) | Maharashtra Market Rates

# Product Name Price / Unit Mandi Name Date
225 RIDGEGUARD(TORI) (OTHER) Rs. / -
0     0
MANGALWEDHA 24-Jan-2020
226 TOMATO (OTHER) Rs. / -
0     0
MANGALWEDHA 24-Jan-2020
227 ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (OTHER) Rs. / -
0     0
MEHEKAR 24-Jan-2020
228 BENGAL GRAM(GRAM)(WHOLE) (OTHER) Rs. / -
0     0
MEHEKAR 24-Jan-2020
229 ARECANUT(BETELNUT/SUPARI) (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
230 ARHAR DAL(TUR DAL) (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
231 BAJRA(PEARL MILLET/CUMBU) (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
232 BANANA - GREEN (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
233 BEANS (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
234 BENGAL GRAM DAL (CHANA DAL) (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
235 BENGAL GRAM(GRAM)(WHOLE) (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
236 BHINDI(LADIES FINGER) (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
237 BITTER GOURD (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
238 BLACK GRAM DAL (URD DAL) (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
239 BOTTLE GOURD (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
240 BRINJAL (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
241 CABBAGE (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
242 CARDAMOMS (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
243 CARROT (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
244 CASHEWNUTS (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
245 CAULIFLOWER (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
246 CHILI RED (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
247 CHILLY CAPSICUM (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
248 COCONUT (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
249 CORIANDER(LEAVES) (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
250 CORRIANDER SEED (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
251 COWPEA (LOBIA/KARAMANI) (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
252 CUMMIN SEED(JEERA) (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
253 DRUMSTICK (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
254 ELEPHANT YAM (SURAN) (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
255 FRENCH BEANS (FRASBEAN) (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020
256 GHEE (OTHER) Rs. / -
0     0
MUMBAI 24-Jan-2020

© 2013-2020 MandiGuru All rights reserved.