Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Mandi Bhav


BAJRI बाजरी | Maharashtra BAJRI Daily Mandi Bhav मंडी भाव

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 AKOLA BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
17-Jan-2022
2 AMALNER BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
17-Jan-2022
3 AURANGABAD BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
17-Jan-2022
4 BARAMATI BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
17-Jan-2022
5 DEULGAON RAJA BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
17-Jan-2022
6 DEVALA BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
17-Jan-2022
7 DHULE BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
17-Jan-2022
8 DONDAICHA BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
17-Jan-2022
9 JALNA BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
17-Jan-2022
10 KILLE DHARUR BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
17-Jan-2022
11 LASALGAON BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
17-Jan-2022
12 MAJALGAON BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
17-Jan-2022
13 MALEGAON BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
17-Jan-2022
14 MUMBAI BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
17-Jan-2022
15 DOUND BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
16-Jan-2022
16 KARJAT (A- Nagar) BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
16-Jan-2022
17 AHMEDNAGAR BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
15-Jan-2022
18 AMALNER BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
15-Jan-2022
19 AMARAWATI BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
15-Jan-2022
20 AMBAD(VADI GODRI) BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
15-Jan-2022
21 JALNA BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
15-Jan-2022
22 JAMKHED BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
15-Jan-2022
23 KOPARGAON BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
15-Jan-2022
24 LASUR STATION BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
15-Jan-2022
25 MAJALGAON BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
15-Jan-2022
26 AHMEDNAGAR BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
14-Jan-2022
27 AMBAD(VADI GODRI) BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
14-Jan-2022
28 AURANGABAD BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
14-Jan-2022
29 DOUND-YAWAT BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
14-Jan-2022
30 GANGAPUR BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
14-Jan-2022
31 JALNA BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
14-Jan-2022
32 KARJAT (A- Nagar) BAJRI - बाजरी Rs. / QUINTAL
0     0
14-Jan-2022

© 2013-2022 MandiGuru All rights reserved.