Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Mandi Bhav

BRINJAL बैंगन | Maharashtra BRINJAL Daily Mandi Bhav मंडी भाव

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 AURANGABAD BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
28-Jun-2022
2 BADWANI BRINJAL - बैंगन Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
3 BHUSAVAL BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
28-Jun-2022
4 CHANDRAPUR-GANJWAD BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
28-Jun-2022
5 JUNNAR-OTUR BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
28-Jun-2022
6 KALMESHWAR BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
28-Jun-2022
7 KAMTHI BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
28-Jun-2022
8 KHED-CHAKAN BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
28-Jun-2022
9 KOLHAPUR BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
28-Jun-2022
10 MUMBAI BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
28-Jun-2022
11 NAGPUR BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
28-Jun-2022
12 NASHIK BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
28-Jun-2022
13 SABALGARH BRINJAL - बैंगन Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
14 AHMEDNAGAR BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
15 AURANGABAD BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
16 BADWANI BRINJAL - बैंगन Rs. / -
0     0
27-Jun-2022
17 CHANDRAPUR-GANJWAD BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
18 CHANDVAD BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
19 HAATPIPLIYA BRINJAL - बैंगन Rs. / -
0     0
27-Jun-2022
20 JALGAON BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
21 JUNNAR (NARAYANGAON) BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
22 JUNNAR-OTUR BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
23 KALYAN BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
24 KAMTHI BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
25 KARAD BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
26 KOLHAPUR BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
27 MANCHAR BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
28 MANGALWEDHA BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
29 MUMBAI BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
30 NAGPUR BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
31 NASHIK BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
32 PARSHIWANI BRINJAL - बैंगन Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022

© 2013-2022 MandiGuru All rights reserved.