Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Mandi Bhav

GARLIC लहसुन | Maharashtra GARLIC Daily Mandi Bhav मंडी भाव

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 AHMEDNAGAR GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
15-Oct-2021
2 NASHIK GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
15-Oct-2021
3 AKLUJ GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
14-Oct-2021
4 CHANDRAPUR-GANJWAD GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
14-Oct-2021
5 KALYAN GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
14-Oct-2021
6 KAMTHI GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
14-Oct-2021
7 MUMBAI-ONION AND POTATO MKT GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
14-Oct-2021
8 NASHIK GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
14-Oct-2021
9 PUNE GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
14-Oct-2021
10 AKLUJ GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
13-Oct-2021
11 KALYAN GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
13-Oct-2021
12 KARAD GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
13-Oct-2021
13 MUMBAI-ONION AND POTATO MKT GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
13-Oct-2021
14 NAGPUR GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
13-Oct-2021
15 NASHIK GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
13-Oct-2021
16 PUNE GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
13-Oct-2021
17 KALYAN GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
12-Oct-2021
18 MANCHAR GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
12-Oct-2021
19 MORSHI GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
12-Oct-2021
20 MUMBAI-ONION AND POTATO MKT GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
12-Oct-2021
21 NAGPUR GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
12-Oct-2021
22 NASHIK GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
12-Oct-2021
23 PUNE GARLIC - लहसुन Rs. / QUINTAL
0     0
12-Oct-2021

© 2013-2021 MandiGuru All rights reserved.