Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Mandi Bhav

MUSTARD सरसों | Maharashtra MUSTARD Daily Mandi Bhav मंडी भाव

# Product Name Price / Unit Mandi Name Date
1 MUSTARD - सरसों Rs. / QUINTAL
0     0
AKOLA 23-Jul-2021
2 MUSTARD - सरसों Rs. / QUINTAL
0     0
JALNA 23-Jul-2021
3 MUSTARD - सरसों Rs. / QUINTAL
0     0
MUMBAI 23-Jul-2021
4 MUSTARD - सरसों Rs. / QUINTAL
0     0
KHAMGAON 22-Jul-2021
5 MUSTARD - सरसों Rs. / QUINTAL
0     0
MUMBAI 22-Jul-2021

© 2013-2021 MandiGuru All rights reserved.