Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Mandi Bhav

PADDY-UNHUSKED | Maharashtra PADDY-UNHUSKED Daily Mandi Bhav मंडी भाव

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 ARMORI-DESAIGANJ PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
26-Jun-2022
2 AAMGAON PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
3 ARMORI PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
4 ARMORI-DESAIGANJ PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
5 CHAMORSHI PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
6 GADCHIROLI PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
7 GONDPIMPRI PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
8 ARMORI PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
24-Jun-2022
9 CHAMORSHI PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
24-Jun-2022
10 GADCHIROLI PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
24-Jun-2022
11 GONDPIMPRI PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
24-Jun-2022
12 NAGBHID PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
24-Jun-2022
13 AAMGAON PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
23-Jun-2022
14 ARMORI PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
23-Jun-2022
15 ARMORI-DESAIGANJ PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
23-Jun-2022
16 CHAMORSHI PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
23-Jun-2022
17 GADCHIROLI PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
23-Jun-2022
18 GONDPIMPRI PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
23-Jun-2022
19 MUL PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
23-Jun-2022
20 POMBHURNI PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
23-Jun-2022
21 AAMGAON PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
22-Jun-2022
22 ARMORI PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
22-Jun-2022
23 ARMORI-DESAIGANJ PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
22-Jun-2022
24 CHIMUR PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
22-Jun-2022
25 GADCHIROLI PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
22-Jun-2022
26 GONDPIMPRI PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
22-Jun-2022
27 MUL PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
22-Jun-2022
28 NAGBHID PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
22-Jun-2022
29 POMBHURNI PADDY-UNHUSKED Rs. / QUINTAL
0     0
22-Jun-2022

© 2013-2022 MandiGuru All rights reserved.