Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Mandi Bhav

SHEPU सवा | Maharashtra SHEPU Daily Mandi Bhav मंडी भाव

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 KALYAN SHEPU - सवा Rs. / NAG
0     0
21-Jan-2022
2 KHED-CHAKAN SHEPU - सवा Rs. / NAG
0     0
21-Jan-2022
3 MUMBAI SHEPU - सवा Rs. / QUINTAL
0     0
21-Jan-2022
4 JUNNAR (NARAYANGAON) SHEPU - सवा Rs. / NAG
0     0
20-Jan-2022
5 KALYAN SHEPU - सवा Rs. / NAG
0     0
20-Jan-2022
6 KHED-CHAKAN SHEPU - सवा Rs. / QUINTAL
0     0
20-Jan-2022
7 MUMBAI SHEPU - सवा Rs. / QUINTAL
0     0
20-Jan-2022
8 KALYAN SHEPU - सवा Rs. / NAG
0     0
19-Jan-2022
9 KHED SHEPU - सवा Rs. / NAG
0     0
19-Jan-2022
10 KHED-CHAKAN SHEPU - सवा Rs. / NAG
0     0
19-Jan-2022
11 MUMBAI SHEPU - सवा Rs. / QUINTAL
0     0
19-Jan-2022
12 KALYAN SHEPU - सवा Rs. / NAG
0     0
18-Jan-2022
13 KHED-CHAKAN SHEPU - सवा Rs. / NAG
0     0
18-Jan-2022
14 MUMBAI SHEPU - सवा Rs. / QUINTAL
0     0
18-Jan-2022

© 2013-2022 MandiGuru All rights reserved.