Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Mandi Bhav

WALVAD | Maharashtra WALVAD Daily Mandi Bhav मंडी भाव

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 KALMESHWAR WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
21-Jan-2022
2 KHED-CHAKAN WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
21-Jan-2022
3 MUMBAI WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
21-Jan-2022
4 KALMESHWAR WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
20-Jan-2022
5 KHED-CHAKAN WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
20-Jan-2022
6 MANCHAR WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
20-Jan-2022
7 MUMBAI WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
20-Jan-2022
8 JUNNAR-OTUR WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
19-Jan-2022
9 KALMESHWAR WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
19-Jan-2022
10 KHED-CHAKAN WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
19-Jan-2022
11 MANCHAR WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
19-Jan-2022
12 MUMBAI WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
19-Jan-2022
13 JUNNAR-OTUR WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
18-Jan-2022
14 KALMESHWAR WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
18-Jan-2022
15 KHED-CHAKAN WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
18-Jan-2022
16 MANCHAR WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
18-Jan-2022
17 MUMBAI WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
18-Jan-2022
18 JUNNAR-OTUR WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
17-Jan-2022
19 MANCHAR WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
17-Jan-2022
20 MUMBAI WALVAD Rs. / QUINTAL
0     0
17-Jan-2022

© 2013-2022 MandiGuru All rights reserved.