Rajasthan Daily Rate

Rajasthan Mandi Bhav

WHEAT (OTHER) गेहूं | Rajasthan WHEAT (OTHER) Daily Mandi Bhav मंडी भाव

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 KHATEGAON WHEAT (OTHER) - गेहूं Rs. / -
0     0
26-Jan-2022
2 KHATORA WHEAT (OTHER) - गेहूं Rs. / -
0     0
26-Jan-2022
3 BEGU WHEAT (OTHER) - गेहूं Rs. / -
0     0
25-Jan-2022
4 BIJAYNAGAR WHEAT (OTHER) - गेहूं Rs. / -
0     0
25-Jan-2022
5 LALSOT WHEAT (OTHER) - गेहूं Rs. / -
0     0
25-Jan-2022
6 LALSOT(MANDABARI) WHEAT (OTHER) - गेहूं Rs. / -
0     0
25-Jan-2022

© 2013-2022 MandiGuru All rights reserved.