Uttar Pradesh Daily Rate

Uttar Pradesh Mandi Bhav

SIKARPUR Mandi Bhav | Uttar Pradesh Daily Market Rates

SIKARPUR Mandi Bhav | Uttar Pradesh Daily Market Rates | Check SIKARPUR Mandi Bhav (मंडी भाव) of Uttar Pradesh. Daily Market Rates Uttar Pradesh. Check all details about any market of Uttar Pradesh. Check Agriculture Market Price (mandi bhav) Online at MandiGuru

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 SIKARPUR BRINJAL (ROUND/LONG) Rs. 1740.00 / -
28-Mar-2024
2 SIKARPUR CABBAGE Rs. 1595.00 / -
28-Mar-2024
3 SIKARPUR CARROT Rs. 990.00 / -
28-Mar-2024
4 SIKARPUR CAULI FLOWER - गोभी Rs. 1170.00 / -
28-Mar-2024
5 SIKARPUR CUCUMBAR(KHEERA) (CUCUMBAR) Rs. 1650.00 / -
28-Mar-2024
6 SIKARPUR GARLIC Rs. 11520.00 / -
28-Mar-2024
7 SIKARPUR GINGER(GREEN) (GREEN GINGER) Rs. 7425.00 / -
28-Mar-2024
8 SIKARPUR LEMON Rs. 8690.00 / -
28-Mar-2024
9 SIKARPUR ONION (RED) Rs. 1450.00 / -
28-Mar-2024
10 SIKARPUR POTATO Rs. 720.00 / -
28-Mar-2024
11 SIKARPUR PUMPKIN Rs. 1300.00 / -
28-Mar-2024
12 SIKARPUR RADDISH Rs. 900.00 / -
28-Mar-2024
13 SIKARPUR TOMATO (DESHI) Rs. 1595.00 / -
28-Mar-2024

© 2013-2024 MandiGuru All rights reserved.