Uttar Pradesh Daily Rate

Uttar Pradesh Mandi Bhav


Uttar Pradesh Daily Mandi Bhav | Uttar Pradesh Market Rates

Uttar Pradesh Daily Mandi Bhav | Uttar Pradesh Market Rates | Check Mandi Bhav Uttar Pradesh (मंडी भाव उत्तर प्रदेश). Get Daily Market Rates Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश बाजार भाव).

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 GULAVATI POTATO (DESI) Rs. 990.00 / -
30-Mar-2024
2 GULAVATI PUMPKIN (OTHER) Rs. 960.00 / -
30-Mar-2024
3 GULAVATI RADDISH (OTHER) Rs. 900.00 / -
30-Mar-2024
4 HALDAUR GUR(JAGGERY) (PATHARI) Rs. 4080.00 / -
30-Mar-2024
5 HARGAON (LAHARPUR) BANANA (DESI(BONTHA)) Rs. 1000.00 / -
30-Mar-2024
6 HARGAON (LAHARPUR) FIREWOOD (OTHER) Rs. 270.00 / -
30-Mar-2024
7 HARGAON (LAHARPUR) GUR(JAGGERY) (YELLOW) Rs. 3410.00 / -
30-Mar-2024
8 HARGAON (LAHARPUR) ONION (NASIK) Rs. 1500.00 / -
30-Mar-2024
9 HARGAON (LAHARPUR) POTATO (LOCAL) Rs. 1200.00 / -
30-Mar-2024
10 HARGAON (LAHARPUR) WOOD (EUCALYPTUS) Rs. 550.00 / -
30-Mar-2024
11 KADAURA PEAS(DRY) (OTHER) Rs. 4200.00 / -
30-Mar-2024
12 KADAURA WHEAT (147 AVERAGE) Rs. 2892.00 / -
30-Mar-2024
13 KOPAGANJ APPLE (DELICIOUS) Rs. 6120.00 / -
30-Mar-2024
14 KOPAGANJ BANANA (MEDIUM) Rs. 990.00 / -
30-Mar-2024
15 KOPAGANJ BRINJAL Rs. 1100.00 / -
30-Mar-2024
16 KOPAGANJ CAULI FLOWER - गोभी Rs. 1050.00 / -
30-Mar-2024
17 KOPAGANJ CUCUMBAR(KHEERA) (CUCUMBAR) Rs. 1200.00 / -
30-Mar-2024
18 KOPAGANJ ONION (RED) Rs. 1980.00 / -
30-Mar-2024
19 KOPAGANJ POTATO (DESI) Rs. 1440.00 / -
30-Mar-2024
20 KOPAGANJ TOMATO (HYBRID) Rs. 2400.00 / -
30-Mar-2024
21 MISRIKH MUSTARD (SARSON(BLACK)) Rs. 4905.00 / -
30-Mar-2024
22 MISRIKH ONION (1ST SORT) Rs. 2530.00 / -
30-Mar-2024
23 MISRIKH POTATO Rs. 1440.00 / -
30-Mar-2024
24 MISRIKH TOMATO - टमाटर Rs. 700.00 / -
30-Mar-2024
25 MISRIKH WHEAT (DARA) Rs. 2025.00 / -
30-Mar-2024

© 2013-2024 MandiGuru All rights reserved.