Uttar Pradesh Daily Rate

Uttar Pradesh Mandi Bhav

Uttar Pradesh Daily Mandi Bhav | Uttar Pradesh Market Rates

Uttar Pradesh Daily Mandi Bhav | Uttar Pradesh Market Rates | Check Mandi Bhav Uttar Pradesh (मंडी भाव उत्तर प्रदेश). Get Daily Market Rates Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश बाजार भाव).

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 PANCHPEDWA RICE (III) Rs. 2520.00 / -
31-Mar-2024
2 PANCHPEDWA TOMATO - टमाटर Rs. 1500.00 / -
31-Mar-2024
3 PANCHPEDWA WHEAT (DARA) Rs. 2205.00 / -
31-Mar-2024
4 SANDILA APPLE (KASMIR/SHIMLA - II) Rs. 7900.00 / -
31-Mar-2024
5 SHADABAD ONION (RED) Rs. 1740.00 / -
31-Mar-2024
6 SHADABAD POTATO (DESI) Rs. 765.00 / -
31-Mar-2024
7 SHADABAD TOMATO (DESHI) Rs. 1550.00 / -
31-Mar-2024
8 AIT WHEAT (DARA) Rs. 2832.00 / -
30-Mar-2024
9 ANANDNAGAR APPLE (DELICIOUS) Rs. 7590.00 / -
30-Mar-2024
10 ANANDNAGAR CAULIFLOWER (LOCAL) Rs. 1300.00 / -
30-Mar-2024
11 ANANDNAGAR GRAPES (ANNABESAHAI) Rs. 7200.00 / -
30-Mar-2024
12 ANANDNAGAR GUR(JAGGERY) (RED) Rs. 4800.00 / -
30-Mar-2024
13 ANANDNAGAR ONION (RED) Rs. 2420.00 / -
30-Mar-2024
14 ANANDNAGAR ORANGE Rs. 2025.00 / -
30-Mar-2024
15 ANANDNAGAR PADDY(DHAN)(COMMON) (COMMON) Rs. 2401.30 / -
30-Mar-2024
16 ANANDNAGAR PAPAYA Rs. 2600.00 / -
30-Mar-2024
17 ANANDNAGAR POTATO (RED) Rs. 1210.00 / -
30-Mar-2024
18 ANANDNAGAR RICE (III) Rs. 2430.00 / -
30-Mar-2024
19 ANANDNAGAR TOMATO (DESHI) Rs. 1350.00 / -
30-Mar-2024
20 ANANDNAGAR WHEAT (DARA) Rs. 2125.00 / -
30-Mar-2024
21 ATRAULI CABBAGE Rs. 765.00 / -
30-Mar-2024
22 ATRAULI CARROT Rs. 1260.00 / -
30-Mar-2024
23 ATRAULI CAULI FLOWER - गोभी Rs. 840.00 / -
30-Mar-2024
24 ATRAULI CUCUMBAR(KHEERA) (CUCUMBAR) Rs. 1155.00 / -
30-Mar-2024
25 ATRAULI POTATO (DESI) Rs. 1045.00 / -
30-Mar-2024

© 2013-2024 MandiGuru All rights reserved.